Facebook Twitter

Oljefondet kan forandre

Vi trenger din underskrift!

Norge har tjent enormt mye penger på å selge olje. På denne måten har vi skaffet oss en av verdens største sparegriser - det norske oljefondet. Vi vil at oljefondet skal plasseres på en måte som kommer fattige mennesker til gode!

Jobb er viktig for å komme seg ut av fattigdom. Men verden mangler 600 millioner jobber. Minst. Det vil si, verden er nødt til å skape 600 millioner nye jobber i løpet av de neste 15 årene bare for å opprettholde dagens arbeidsledighetsnivå, i følge en rapport fra Verdensbanken som kom høsten 2012. I oljefondet er det enormt mye penger, og disse investeres i utenlandske selskaper. Investeringer kan bekjempe fattigdom dersom de skaper gode arbeidsplasser med lønn folk kan leve av, skatteinntekter for staten og ikke ødelegger miljøet. Oljefondet har, med alle sine investeringer, potensial til å skape enormt mange arbeidsplasser. Men bare 1% av fondet er investert i fattige land til tross for at de utgjør 13 % av verdensøkonomien.

Norge må investere en betydelig større del av oljefondet i fattige land, på en måte som kommer fattige mennesker til gode. Kirkens Nødhjelp og Changemaker er klare for å kjempe for denne saken. Men vi trenger også din hjelp! For å få gjennomslag er vi nødt til å vise at vi er mange som står sammen om kravene. Derfor oppfordrer vi deg til å skrive under på kampanjen!

Les mer om kampanjen her

Sammen for en
rettferdig verden

Kirkens Nødhjelp kjemper sammen med mennesker og organisasjoner over hele verden for å avskaffe fattigdom og urettferdighet. Les mer om arbeidet vårt på kirkensnodhjelp.no

Norske politikere
må våkne

600 millioner mennesker mangler en skikkelig jobb å stå opp til. Oljefondet kan skape millioner av jobber og bekjempe fattigdom, men vi investerer kun 1% der det trengs mest. Norge bør investere mer av oljefondet i fattige land, på en måte som kommer fattige mennesker til gode.


Takk for din vekker

Du har nå sendt en vekker sammen med 13553 andre nordmenn

Du er registrert!

personer har sendt en vekker

Du vil motta tilbud om å skrive under på underskriftskampanjer 4-5 ganger i året. Din underskrift hjelper oss i kampen for en mer rettferdig verden og stopper de rikes utnyttelse av de fattige.